برند

 ارزشمندترین برندهای جهان

لیست 100 برند های برتر جهان در سال 2017


رتبه بندی ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017 از لحاظ میزان سرمایه و درآمد سالیانه، البته در جهان ارزش گذاری های متعددی برای دسته بندی انجام می شود و به دلیل نوع دسته بندی و معیارها و نوع ارزش گذاری شرکتها جابجا می شوند در لیست 100 برند برتر جهان در سال 2017 که به گزارش سایت فوربس می باشد، 6 برند از 10 برند ابتدای لیست برندهای برتر و ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017 شرکت های تکنولوژی محور می باشند.


لیست ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2017

رتبه نام برند           ارزش دلاری
#1 Apple $170 B
#2 Google $101.8 B
#3 Microsoft $87 B
#4 Facebook $73.5 B
#5 Coca-Cola $56.4 B
#6 Amazon $54.1 B
#7 Disney $43.9 B
#8 Toyota $41.1 B
#9 McDonald’s $40.3 B
#10 Samsung $38.2 B
     
#11 GE $37.9 B
#12 AT&T $36.7 B
#13 IBM $33.3 B
#14 Intel $31.4 B
#15 Cisco $30.7 B
#16 NIKE $29.6 B
#17 Mercedes-Benz $29.2 B
#18 Oracle $29.2 B
#19 Verizon $28.9 B
#20 Louis Vuitton $28.8 B
     
#21 BMW $28.7 B
#22 Budweiser $24.6 B
#23 American Express $24.5 B
#24 Walmart $24.1 B
#25 Marlboro $24.1 B
#26 Honda $24 B
#27 SAP $23.8 B
#28 Visa $21.4 B
#29 Gillette $19.2 B
#30 Pepsi $18.2 B
     
#31 Nescafe $16.8 B
#32 ESPN $15.8 B
#33 L’Oréal $15.6 B
#34 Home Depot $14.9 B
#35 Starbucks $14.9 B
#36 H&M $14.2 B
#37 Audi $14.1 B
#38 Accenture $14 B
#39 Ford $13.8 B
#40 Frito-Lay $13.6 B
     
#41 IKEA $13.5 B
#42 HP $13.2 B
#43 Wells Fargo $13.2 B
#44 Hermès $13 B
#45 UPS $12.9 B
#46 CVS $12.9 B
#47 Gucci $12.7 B
#48 Pampers $11.6 B
#49 Siemens $11.5 B
#50 HSBC $11.4 B
     
#51 Zara $11.3 B
#52 Mastercard $11.3 B
#53 J.P. Morgan $11.2 B
#54 Nestle $11.2 B
#55 Ebay $10.9 B
#56 Fox $10.7 B
#57 Chevrolet $10.3 B
#58 Danone $10.2 B
#59 Colgate $9.8 B
#60 Porsche $9.6 B
#61 Cartier $9.3 B
#62 Citi $9.2 B
#63 Kraft $9.2 B
#64 Lexus $9.1 B
#65 Chase $9.1 B
#66 Bank of America $9.1 B
#67 Nissan $9 B
#68 Hyundai $8.9 B
#69 Rolex $8.7 B
#70 Red Bull $8.7 B
     
#71 Netflix $8.5 B
#72 Kellogg’s $8.4 B
#73 Sony $8.3 B
#74 Santander $8.3 B
#75 Adidas $7.9 B
#76 LEGO $7.9 B
#77 BASF $7.8 B
#78 Heineken $7.7 B
#79 T-Mobile $7.6 B
#80 BBVA $7.5 B
     
#81 Corona $7.5 B
#82 Caterpillar $7.5 B
#83 FedEx $7.5 B
#84 Adobe $7.4 B
#85 Goldman Sachs $7.4 B
#86 Lowe’s $7.3 B
#87 Chanel $7.3 B
#88 Huawei $7.3 B
#89 Target $7.3 B
#90 Philips $7.2 B
     
#91 Boeing $7.1 B
#92 Subway $7.1 B
#93 Lancome $7.1 B
#94 Hershey $7 B
#95 Costco $7 B
#96 Walgreens $7 B
#97 Panasonic $6.9 B
#98 Nivea $6.9 B
#99 Coach $6.8 B
#100 Allianz $6.8 B

منبع: appvice

*************************************************

سایر لينکهای مفید سایت:

آشنایی با فون‌واژه

مزایای فون‌واژه

 هر شماره آیتل = یک شغل تخصصی، پایدار و پر رونق

 گوشیهای هوشمند (اندرویدی، آیفون و...)، شماره های حروفی آیتل را می شناسند

(شماره گیری سریع دوستان، ارسال آسان پیامک،  ...)

خرید فون واژه به قیمت اپراتور

 

 خرید فون واژه به قیمت شماره عددی