نحوه تهیه فون واژه

 نحوه تهیه فون واژه


شماره های موبایل (دایمی و اعتباری):

جهت تهیه فون واژه راههای مختلفی وجود دارد که ما در اینجا به ترتیب به آن می پردازیم:

1-چک کردن سایت آیتل و جستجو در بین فون واژه های بسیاری که آگهی شده است.

اگر فون واژه مورد نظر خود را پیدا نکرده یا بودجه درنظرگرفته شده با قیمت فون واژه آگهی شده همخوانی ندارد می توانید از روشهای بعدی استفاده نمایید.


 

2- چک کردن اپراتورها و خرید مستقیم از اپراتور


3- خرید فون واژه به قیمت شماره عددی از طریق چک کردن سایت رند و سایتهای مشابه

 

 

 

4-درخواست شماره مورد نظر از طریق بخش"درگاه سیم خواست" سایت رندترین وابسته به همراه اول

(زمان پاسخ به درخواست نامعلوم)

rondtarin.ir


 

5- تماس با شماره مورد نظر با پیش شماره های مختلف و توافق با مالک
(امکان تهیه به این روش معمولا بسیار کم می باشد چرا که افراد به راحتی شماره ای را که سالها استفاده کرده اند نمی فروشند/ به دلیل امکان برداشت مزاحمت این روش توصیه نمی شود)


شماره های ثابت:

1-چک کردن سایت آیتل و جستجو در بین فون واژه هایی که آگهی شده است.

جهت سهولت می توانید از بخش سمت راست و پایین صفحه و مربوط به پیش شماره هر استان استفاده نمایید.

اگر فون واژه مورد نظر خود را پیدا نکرده یا بودجه مدنظرتون با قیمت آگهی شده همخوانی ندارد می توانید از روشهای بعدی ذکر شده استفاده نمایید.

 

2- مراجعه به مخابرات ناحیه خود و مراجعه به بخش شماره های رند و درخواستی

 

3- خرید فون واژه به قیمت شماره عددی از طریق چک کردن سایت رند و سایتهای مشابه

https://www.rond.ir/Sabet

 

4- قرار دادن برند خود در انتهای شماره  ثابت  (بعضا  برای بعضی نامها جهت قرارگیری در ابتدا نیز ممکن است موجود باشند) و تماس با سرشماره های مختلف موجود و فعال در استان و توافق با مالک
(امکان تهیه به این روش معمولا بسیار کم می باشد چرا که افراد به راحتی شماره ای را که سالها استفاده کرده اند نمی فروشند/ به دلیل امکان برداشت مزاحمت این روش توصیه نمی شود)